Handelsmerken

Garmin®, het Garmin logo en ANT‍+® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. HRM‍-Dual™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Dit product is ANT‍+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps. Het BLUETOOTH® woordmerk en de logo's van zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen.

M/N: A03711

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-2005773D-487A-46BD-A238-D987C7A52B07 v5