Postavke zvuka i prikaza

Odaberite Postavke > Sustav > Zvuk i prikaz.

Generator zvučnog signala

Uključuje i isključuje ton odabran za alarme i odabire.

Pozad. osvjetlj.

Postavljanje svjetline pozadinskog osvjetljenja. Možete odabrati opciju Automatski za automatsko podešavanje pozadinskog osvjetljenja na temelju ambijentalnoga svjetla.

Sinkr. pozad. osvjetljenja

Sinkronizira pozadinsko osvjetljenje ostalih plotera na stanici.

Sinkronizira pozadinsko osvjetljenje višefunkcijskih zaslona na stanici i zaslona motora na mreži motora.

Nač. rada boja

Postavljanje uređaja za prikaz dnevnih ili noćnih boja. Možete odabrati opciju Automatski kako biste uređaju omogućili automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja ovisno o dobu dana.

Pozadina

Postavljanje pozadinske slike.

Početna slika

Postavlja sliku koja se prikazuje kad uključite uređaj.

Izgled pri uključivanju

Postavlja izgled koji se prikazuje kad uključite uređaj.

Zaključavanje zaslona

Postavlja funkciju zaštite od krađe za koju je potreban sigurnosni PIN kako bi se spriječila neovlaštena upotreba uređaja (Omogućivanje zaključavanja zaslona).

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7