Navigacija pomoću plotera

UPOZORENJE

Sve rute i linije navigacije prikazane na ploteru služe samo kao opći prikaz rute ili pomoć u lociranju ispravnog kanala i nisu namijenjene kako bi se precizno slijedile. Prilikom navigacije uvijek upotrebljavajte navigacijske uređaje i uzimajte u obzir uvjete na vodi kako biste izbjegli nasukavanje ili opasnosti koje bi mogle dovesti do oštećenja broda, osobnih ozljeda ili smrti.

UPOZORENJE

Automatsko navođenje temelji se na elektroničkim kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.

UPOZORENJE

Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije.

OPREZ

Ako vaše plovilo ima sustav autopilota, na svako upravljačko kormilo mora se postaviti namjenski upravljački zaslon autopilota kako bi se onemogućio sustav autopilota.

NAPOMENA: Neki prikazi karata dostupni su s premium kartama u određenim područjima.

Za navigaciju morate odabrati odredište, odrediti kurs ili stvoriti rutu i pratiti kurs ili rutu. Kurs ili rutu možete pratiti na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.

Kurs do odredišta možete postaviti i slijediti na jedan od tri načina: Idi na, Ruta do ili Automatsko navođenje.

Idi na

Vodi vas izravno do odredišta. Ovo je standardni način navigiranja do odredišta. Ploter do odredišta stvara ravnu liniju kursa ili liniju navigacije. Putanja će možda prelaziti preko kopna ili drugih prepreka.

Ruta do

Stvara rutu od vaše lokacije do odredišta koja omogućava i dodatna skretanja. Ova metoda stvara ravnu liniju kursa do odredišta, ali vam omogućuje da ruti dodate skretanja kako biste izbjegli kopno i druge prepreke.

Automatsko navođenje

Koristi određene podatke o plovilu i podatke karte radi određivanja najbolje putanje do odredišta. Ova je mogućnost dostupna samo uz upotrebu kompatibilne premium karte na kompatibilnom ploteru. Stvara putanju navigacije skretanje-po-skretanje izbjegavajući kopno i druge prepreke (Automatsko navođenje).

Ako upotrebljavate kompatibilan autopilot povezan s ploterom pomoću tehnologije NMEA 2000®, autopilot će slijediti rutu za automatsko navođenje.

NAPOMENA: Automatsko navođenje dostupno je s premium kartama, u određenim područjima.
Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7