Digitalno prebacivanje

Vaš ploter može se koristiti za nadgledanje i kontrolu krugova kad je uspostavljena veza s kompatibilnim sustavom.

Na primjer, možete kontrolirati unutarnja svjetla i svjetla za navigaciju na plovilu. Možete nadgledati i krugove spremnika.

Za pristup kontrolama digitalnog prebacivanja odaberite A/V, mjer., kontr. > Prebacivanje.

Za više informacija o kupnji i konfiguraciji sustava za digitalno prebacivanje obratite se zastupniku tvrtke Garmin®.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7