Karte i 3D prikazi karte

Dostupne karte i 3D prikazi karte ovise o podacima karte i dodacima koji se koriste.

NAPOMENA: 3D prikazi karata dostupni su s premium kartama u određenim područjima.

Kartama i 3D prikazima karte možete pristupiti odabirom stavke Karte.

Navigacijska karta

Prikazuje podatke o navigaciji koji su dostupni na prethodno učitanim kartama i dodatnim kartama, ako su dostupne. Podaci uključuju plutače, svjetla, kabele, mjerenja dubine, marine i stanice za predviđanje morskih mijena u zračnom prikazu.

Ribolovna karta

Pruža detaljni prikaz kontura dna i mjerenja dubine na karti. Ova karta uklanja navigacijske podatke s karte, pruža detaljne batimetrijske podatke i pojačava obrise dna radi očitavanja dubine. Ova karta najbolja je za ribolov na pučini, u dubokom moru.

NAPOMENA: Karta za ribolov dostupna je s premium kartama, u određenim područjima.
Perspective 3D

Pruža prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz koristan prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene, mostove ili kanale i koristan je prilikom određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta.

3D karte

Pruža detaljan trodimenzionalni prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz koristan prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene, mostove ili kanale i koristan je prilikom određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta.

Fish Eye 3D

Pruža vizualni podvodni prikaz morskog dna prema informacijama s karte. Kada je priključena sonda sonara, pronađeni objekti (kao što su ribe) označeni su crvenim, zelenim i žutim krugovima. Crvena boja označava najveća jata, a zelena najmanja.

Sjenčanje reljefa

Omogućuje sjenčanje nadmorske visine jezera i obalnih voda u visokoj rezoluciji. Ova karta može biti korisna za ribolov i ronjenje.

NAPOMENA: Sjenčanje reljefa dostupna je s premium kartama, u određenim područjima.
Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7