Pregledavanje slika s memorijske kartice

Možete pregledavati slike koje su spremljene na memorijskoj kartici. Možete pregledavati .jpg, .png i .bmp datoteke.

  1. Umetnite memorijsku karticu sa slikovnim datotekama u utor za karticu.
  2. Odaberite Informacije > Preglednik slika.
  3. Odaberite mapu u kojoj se nalaze slike.
  4. Pričekajte nekoliko sekundi da se učitaju sličice.
  5. Odaberite sliku.
  6. Krećite se kroz slike putem strelica.
  7. Po potrebi odaberite Izbornik > Pokreni dijaprojekciju.
Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7