Uparivanje GRID uređaja s ploterom pomoću GRID uređaja

NAPOMENA: To se ne odnosi na uređaj GRID™ 20.
  1. Na GRID daljinskom uređaju za unos podataka istovremeno pritisnite + i HOME.

    Otvara se stranica na kojoj možete odabrati sve plotere koje sadrži Garmin® Marine Network.

  2. Okrenite kotačić na GRID daljinskom uređaju za unos podataka kako biste istaknuli opciju Odaberi na ploteru kojim želite upravljati pomoću GRID daljinskog uređaja za unos podataka.
  3. Pritisnite SELECT.
Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7