Radar

UPOZORENJE

Pomorski radar odašilje energiju mikrovalova koja može biti opasna za ljude i životinje. Prije početka radarskog odašiljanja, provjerite je li područje oko radara slobodno. Radar odašilje zraku 12° iznad i ispod linije koja je vodoravni produžetak iz središta radara.

UPOZORENJE

Kako biste izbjegli ozljede, ne gledajte izravno u antenu kada ste joj blizu dok je u tijeku radarsko odašiljanje. Oči su dio tijela koji je najosjetljiviji na elektromagnetsku energiju.

Kada svoj kompatibilni ploter povežete s dodatnim Garmin® nautičkim radarom kao što su GMR™ Fantom™ 6 ili GMR 24 xHD, vidjet ćete više informacija o svojoj okolini.

Radar odašilje usku zraku energije mikrovalova dok se rotira za 360°. Kad odaslana energije dostigne cilj, dio te energije vraća se radaru.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7