Uparivanje GRID uređaja s ploterom pomoću plotera

NAPOMENA: Ovi se koraci primjenjuju i za uređaj GRID™ i za uređaj GRID 20.

Prije uparivanja uređaja GRID 20 s ploterom radi uspostavljanja podatkovne veze, potrebno je osigurati izvor napajanja pomoću baterija, isporučenog kabela za napajanja ili kabela za povezivanje s NMEA 2000® mrežom.

Prije uparivanja s ploterom GRID uređaj morate povezati s mrežom Garmin® Marine Network.

  1. Odaberite Postavke > Sustav > Informacije o stanici > GRID™ uparivanje > Dodaj.
  2. Odaberite radnju:
    • Na GRID daljinskom uređaju za unos podataka pritisnite SELECT.

    • Na daljinskom uređaju za unos GRID 20 pritisnite Gumb sa strelicom ulijevo i Gumb sa strelicom udesno dok se daljinski upravljač ne oglasi zvučnim signalom tri puta.

Autorska prava © Garmin. Sva prava pridržana.GUID-413FE004-9D7D-474E-8423-3B787BC4A5BF v7