Verbinding maken met een draadloos netwerk

  1. Selecteer Stel in > Wi-Fi.
  2. Selecteer de schakelaar om indien nodig de Wi‑Fi® technologie in te schakelen.
  3. Selecteer Voeg netw. toe.
  4. Selecteer een draadloos netwerk in de lijst en voer zo nodig het wachtwoord in.

Het toestel onthoudt de netwerkgegevens voor deze locatie en maakt voortaan automatisch verbinding als u terugkeert op de locatie.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-C8E8E9D8-9FB4-41B8-B0BC-716C62EB54AB v5