Konfigurowanie map

Można włączyć lub wyłączyć mapy aktualnie dostępne w urządzeniu.

Na stronie mapy wybierz kolejno MENU > Konfiguruj mapy.