Ustawienia wyznaczania trasy

Dostępne ustawienia wyznaczania tras mogą różnić się w zależności od wybranej aktywności.

W menu głównym wybierz kolejno Konfiguracja > Wyznaczanie trasy.

Aktywność

Pozwala ustawić aktywność używaną do przemieszczania się podczas wyznaczania trasy. Urządzenie oblicza optymalną trasę dla wykonywanej aktywności.

Metoda obliczeń

Ustawia metodę używaną do obliczania trasy.

Przypięty do trasy

Przenosi niebieski trójkąt, który wskazuje pozycję użytkownika na mapie, na najbliższą drogę. Funkcja ta jest najbardziej przydatna podczas jazdy lub nawigowania po drogach.

Przelicz gdy poza trasą

Pozwala ustawić preferencje dotyczące przeliczania tras w przypadku podróżowania poza aktywną trasą.

Ustawienia unikania

Umożliwia ustawienie typu dróg, terenu i metod transportu, których należy unikać podczas nawigacji.

Zmiany trasy

Pozwala ustawić sposób, w jaki urządzenie wyznacza trasę z jednego punktu trasy do następnego w trybie morskim. Opcja Dystans wyznacza trasę do następnego punktu po zbliżeniu się na określoną odległość do bieżącego punktu.

Okno następnego zwrotu

Włącza automatyczne monity lub monity po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku NAV.

Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-008DA605-0E64-441D-8204-9F6383EB050C v2