Een via-punt projecteren

U kunt een nieuwe locatie maken door de afstand en peiling te projecteren vanaf uw huidige locatie naar een nieuwe locatie.

  1. Selecteer zo nodig START > Voeg toe > Projec. wayp. om de app voor het projecteren van via-punten aan uw lijst met apps toe te voegen.
  2. Selecteer Ja om de app aan uw lijst met favorieten toe te voegen.
  3. Selecteer op de watch face START > Projec. wayp..
  4. Selecteer UP or DOWN om de koers in te stellen.
  5. Selecteer START.
  6. Selecteer DOWN om een meeteenheid te selecteren.
  7. Selecteer UP om de afstand in te voeren.
  8. Selecteer START om de wijzigingen op te slaan.

Het geprojecteerde via-punt wordt opgeslagen onder een standaardnaam.

Copyright Ā© Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-42E081B7-11AC-4739-AA63-CA7BF685811B v10