מודעות למצבים

ניתן להשתמש בהתקן Forerunner® ביחד עם אורות אופניים חכמים של Varia™ ועם רדאר מבט אחורי כדי לשפר את המודעות למצבים. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף להתקן Varia‎‏.
הערה: ייתכן שתצטרך לעדכן את תוכנת Forerunner‎‏ כדי שתוכל לשייך התקני Varia‎‏ (עדכון התוכנה באמצעות היישום Garmin Connect).
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-42E081B7-11AC-4739-AA63-CA7BF685811B v6