Parkoble ANT‍+ sensorer

Parkobling vil si å koble sammen trådløse ANT‍+® sensorer, for eksempel en pulsmåler, og Garmin® enheten. Første ganger du kobler en ANT‍+ sensor til enheten, må du parkoble enheten og sensoren. Når du først har parkoblet dem, kobles enheten automatisk til sensoren når du starter aktiviteten og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.

MERK: Hvis enheten ble levert med en ANT‍+ sensor, er de allerede parkoblet.
  1. Installer sensoren, eller ta på deg pulsmåleren.
  2. Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til pulsmåleren (innenfor 1 cm ), og vent mens enheten kobles til sensoren.

    Det vises en melding når enheten oppdager sensoren. Du kan tilpasse et datafelt til å vise sensordata.

  3. Velg om nødvendig Menysymbol > Innstillinger > Sensorer og tilbehør for å administrere ANT‍+ sensorer.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4