Start en intervaltræning

  1. Fra urskiven vælges START.
  2. Vælg en aktivitet.
  3. Hold Menusymbol nede.
  4. Vælg Træning > Intervaller > Start træningen.
  5. Vælg START for at starte timeren.
  6. Hvis intervaltræningen omfatter opvarmning, skal du vælge Omgangssymbol for at starte det første interval.
  7. Følg instruktionerne på skærmen.

Efter alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4