Indstilling af en alarm

Du kan indstille op til ti forskellige alarmer. Du kan indstille hver alarm til at lyde én gang eller blive gentaget regelmæssigt.

  1. På urskiven skal du holde Menusymbol nede.
  2. Vælg Ur > Alarm > Tilføj alarm.
  3. Vælg Tid, og indtast alarmtidspunktet.
  4. Vælg Gentag, og vælg, hvornår alarmen skal gentages (valgfrit).
  5. Vælg Lyde, og vælg en meddelelsestype (valgfrit).
  6. Vælg Baggrundslys > Til for at tænde for baggrundsbelysningen sammen med alarmen.
  7. Vælg Etiket, og vælg en beskrivelse for alarmen (ekstraudstyr).
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4