Svøm en tur i poolen

 1. Vælg START > Svøm i pool.
 2. Vælg poolstørrelsen, eller indtast en brugerdefineret størrelse.
 3. Vælg START.

  Enheden registrerer kun svømmedata, mens aktivitetstimeren kører.

 4. Start din aktivitet.

  Enheden registrerer automatisk intervaller og længder for svømningen.

 5. Vælg UP eller DOWN for at få vist yderligere datasider (valgfrit).
 6. Under hvile skal du vælge Omgangssymbol for at sætte aktivitetstimeren på pause.
 7. Vælg Omgangssymbol for at genstarte aktivitetstimeren.
 8. Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP > Gem.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4