Tip til svømmeaktiviteter

  • Før du begynder på en svømmeaktivitet i swimmingpool, skal du følge instruktionerne på skærmen for at vælge størrelsen på din pool eller indtaste en brugerdefineret størrelse.

    Næste gang, du starter en svømmeaktivitet i swimmingpool, vil enheden bruge denne poolstørrelse. Du kan holde Menusymbol nede, vælge aktivitetsindstillinger og vælge Poolstørrelse for at ændre størrelsen.

  • Vælg Omgangssymbol for at registrere en pause under svømning i pool.

    Enheden registrerer automatisk intervaller og længder for svømningen i pool.

  • Vælg Omgangssymbol for at registrere et interval under svømning i åbent vand.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4