Tip til manglende data for løbedynamik

Hvis data for løbedynamik ikke vises, kan du prøve følgende tip.

  • Kontrollér, at du har et tilbehør for løbedynamik, for eksempel HRM‍-‍Tri™ tilbehøret.

    Tilbehør med løbedynamik har Løbersymbol på forsiden af modulet.

  • Par tilbehøret til løbedynamik med din Forerunner® enhed igen i overensstemmelse med instruktionerne.
  • Hvis dataene for løbedynamik kun viser nuller, skal du kontrollere, at tilbehøret vender den rigtige side opad.
    BEMÆRK: Tid i kontakt med jorden og balance vises kun, mens du løber. Den beregnes ikke, mens du går.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4