Scoring

  1. Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du vælge START > Scorekort.

    Scorekortet vises, når du er på greenen.

  2. Vælg UP eller DOWN for at rulle gennem hullerne.
  3. Vælg START for at vælge et hul.
  4. Vælg UP eller DOWN for at angive scoren.

    Din samlede score er opdateret.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4