Indstilling af hastighed og distance for fodsensor

Før du kan tilpasse fodsensorens hastighed og distance, skal du parre din enhed med fodsensoren (Parring af ANT‍+ sensorer).

Du kan indstille enheden til at beregne hastighed og distance baseret på dine fodsensordata i stedet for GPS-data.

  1. På urskiven skal du holde Menusymbol nede.
  2. Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør.
  3. Vælg din fodsensor.
  4. Vælg Fart eller Distance.
  5. Vælg en funktion:
    • Vælg Indendørs, når du træner med GPS slået fra, hvilket normalt er indendørs.

    • Vælg Altid, hvis du vil bruge fodsensordataene uanset GPS-indstillingen.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4