Indstilling af navigationsalarmer

Du kan indstille alarmer for at hjælpe dig med at navigere til din destination.

 1. Hold Menusymbol nede.
 2. Vælg Indstillinger > Navigation > Alarmer.
 3. Vælg en funktion:
  • Hvis du vil indstille en alarm for en bestemt afstand fra din slutdestination, skal du vælge Endelig distance.

  • Hvis du vil indstille en alarm for den estimerede resterende tid, inden du når frem til slutdestinationen, skal du vælge Slut ETE.

  • For at sætte en alarm, når du afviger fra din kurs, skal du vælge Afvigelse.

 4. Vælg om nødvendigt Status for at aktivere alarmen.
 5. Indtast om nødvendigt en distance eller et tidsinterval, og vælg Fluebensymbol.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4