Panorering og zoom på kortet

  1. Mens du navigerer, skal du vælge UP eller DOWN for at få vist kortet.
  2. Hold Menusymbol nede.
  3. Vælg Panorer/zoom.
  4. Vælg en funktion:
    • Vælg START for at skifte mellem at panorere op og ned eller mod venstre og højre, eller at zoome.

    • Hvis du vil panorere eller zoome på kortet, skal du vælge UP og DOWN.

    • Vælg BACK for at afslutte.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4