Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express

Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin Connect™ konto, og du skal downloade programmet Garmin Express™.

  1. Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.

    Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express den til enheden.

  2. Følg instruktionerne på skærmen.
  3. Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen.
    BEMÆRK: Hvis du allerede har konfigureret din enhed med Wi‑Fi® tilslutning, kan Garmin Connect automatisk downloade tilgængelige softwareopdateringer til din enhed, når den opretter forbindelse ved hjælp af Wi‑Fi.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4