Indstilling af alarm ved unormal puls

Du kan indstille enheden til at advare dig, hvis din puls overstiger et vist antal slag pr. minut (bpm) efter en periode med inaktivitet.

  1. Fra pulswidget'en skal du holde Menusymbol nede.
  2. Vælg Tilbehør > Unormal puls alarm > Status > Til.
  3. Vælg Tærskelværdi for advarsel.
  4. Vælg en tærskelværdi for puls.

Hver gang du overskrider tærskelværdien, vises der en meddelelse, og enheden vibrerer.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4