Projicering af et waypoint

Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og pejlingen fra din aktuelle position til en ny position.

  1. Vælg om nødvendigt START > Tilføj > Projicer wpt. for at projicere waypoint-appen på listen over apps.
  2. Vælg Ja for at føje appen til din liste over foretrukne.
  3. Fra urskiven vælges START > Projicer wpt..
  4. Vælg UP eller DOWN for at angive retningen.
  5. Vælg START.
  6. Vælg DOWN for at vælge en måleenhed.
  7. Vælg UP for at angive distancen.
  8. Vælg START for at gemme.

Det projicerede waypoint gemmes med et standardnavn.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4