Sletning af brugerdata

BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede oplysninger, men den sletter ikke din historik.

Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til fabriksværdierne.

  1. Hold Symbol for tænd/sluk nede.
  2. Vælg Symbol for tænd/sluk > Ja for at slukke for enheden.
  3. Mens du holder Omgangssymbol nede, skal du holde Symbol for tænd/sluk nede for at tænde for enheden.
  4. Vælg Ja.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4