GroupTrack indstillinger

Hold Menusymbol nede, og vælg Indstillinger > GroupTrack.

Vis på kort

Lader dig få vist forbindelser på kortskærmbilledet under en GroupTrack session.

Aktivitetstyper

Lader dig vælge, hvilke aktivitetstyper der skal vises på kortskærmbilledet under en GroupTrack session.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4