Kontrol af et VIRB actionkamera under en aktivitet

Før du kan bruge VIRB® fjernbetjeningsfunktionen, skal du aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger. Du skal også indstille den VIRB widget, der skal vises i widget-sløjfen (Sådan tilpasser du widget-sløjfen).

 1. Tænd for VIRB kameraet.
 2. På din Forerunner® enhed vælger du UP eller DOWN fra urskiven for at få vist VIRB widget.
 3. Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.

  Når et kamera er tilsluttet, føjes der automatisk et VIRB dataskærmbillede til aktivitets-apps.

 4. Vælg UP eller DOWN under en aktivitet for at få vist VIRB dataskærmbilledet.
 5. Hold Menusymbol nede.
 6. Vælg VIRB fjernbetjening.
 7. Vælg en funktion:
  • Hvis du vil styre kameraet ved hjælp af aktivitetstimeren, skal du vælge Indstillinger > Start/stop timer.

   BEMÆRK: Videooptagelse starter og stopper automatisk, når du starter og stopper en aktivitet.
  • Hvis du vil styre kameraet ved hjælp af menupunkterne, skal du vælge Indstillinger > Manuel.

  • Hvis du vil optage video manuelt, skal du vælge Start optagelse.

   Videotælleren vises på Forerunner skærmen.

  • Hvis du vil tage et foto under optagelse af video skal du vælge DOWN.

  • Hvis du vil stoppe videooptagelsen manuelt, skal du vælge STOP.

  • Hvis du vil tage et foto, skal du vælge Tag foto.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4