Flytning af flaget

Du kan du se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.

  1. Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du vælge START > Flyt flag.
  2. Vælg UP eller DOWN for at flytte flagplaceringen.
  3. Vælg START.

    Afstandene på skærmbilledet med oplysninger om hul opdateres for at vise den nye flagplacering. Flagplaceringen gemmes kun for den aktuelle runde.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4