Kortindstillinger

Du kan tilpasse, hvordan kortet vises i kort-appen og på dataskærmbillederne.

På urskiven skal du holde Menusymbol nede og vælge Indstillinger > Kort.

Orientering

Indstiller retningen for kortet. Funktionen Nord op viser nord øverst på skærmbilledet. Funktionen Spor op viser din aktuelle kørselsretning øverst på skærmbilledet.

Brugerpositioner

Viser eller skjuler gemte steder på kortet.

Auto Zoom

Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du zoome ind eller ud manuelt.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4