Påsætning af pulsmåleren

Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er, under din aktivitet.

 1. Sæt eventuelt stropudvidelsen fast på pulsmåleren.
 2. Gør elektroderne Billedforklaring nummer et bag på pulsmåleren våde for at sikre en stærk forbindelse mellem dit bryst og senderen.

  Pulsrem med billedforklaringer
 3. Pulsmåleren skal bæres med Garmin® logoets højre side opad.

  Placering af pulsrem på brystet

  Sammenkoblingen af løkken Billedforklaring nummer to og krogen Billedforklaring nummer tre skal være på din højre side.

 4. Spænd pulsmåleren rundt om din brystkasse, og tilslut krogen på remmen til løkken.
  BEMÆRK: Sørg for, at vedligeholdelsesmærket ikke foldes.

Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4