Datafelter

% FTP

Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP (functional threshold power).

%HRR

Procentdelen af heart rate reserve (maksimal puls minus hvilepuls).

10s gennemsnitlig balance

10 sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.

10s gnsn. effekt

10-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.

24 timer maksimum

Den maksimale registrerede temperatur i de sidste 24 timer fra en kompatibel temperatursensor.

24 timer minimum

Den mindste registrerede temperatur i de sidste 24 timer fra en kompatibel temperatursensor.

30s gennemsnitlig effekt

30-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.

30s gnsn balance

30 sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.

3s gennemsnitlig balance

Tre sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.

3s gnsn effekt

3-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.

500 m tpo

Det aktuelle roningstempo pr. 500 meter.

Aerob TE

Betydningen af den aktuelle aktivitet for dit aerobe konditionsniveau.

Afvigelse

Afveget afstand til venstre eller højre for den oprindelige rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Anaerob TE

Betydningen af den aktuelle aktivitet for dit anaerobe formniveau.

Anslået sluttidspunkt

Den anslåede resterende tid, inden du når den sidste destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Antal tag

Svømning. Antallet af tag pr. minut (spm).

Antal tag

Roning. Antallet af tag pr. minut (spm).

Arbejde

Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven effekt) i kilojoule.

Bageste

Bageste cykelgear fra en gearpositionssensor.

Bal. kontakt m jorden

Venstre/højre balance i tid med jordkontakt, mens du løber.

Balance

Den aktuelle venstre/højre effektbalance.

Bal kontakttid m jord/omg

Den gennemsnitlige tid med jordkontakt pr. skridt for den aktuelle omgang.

Bane

Retningen fra din startposition til en destination. Banen kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Barometertryk

Det aktuelle tryk med kalibrering.

Batteriniveau

Den resterende batteristrøm.

Destination Position

Positionen af din endelige destination.

Destinationswaypoint

Det sidste punkt på ruten til destinationen. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Di2 batteri

Resterende batteristrøm i en Di2-sensor.

Distance

Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller aktivitet.

Distance pr. tag

Svømning. Den tilbagelagte distance pr. tag.

Distance pr. tag

Roning. Den tilbagelagte distance pr. tag.

Distance pr. tag – bane

Roning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag for den aktuelle omgang.

Distance resterende

Den resterende distance til den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Distance seneste omgang

Den tilbagelagte distance for den senest gennemførte omgang.

Distance til næste

Den resterende distance til det næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Dist pr tag–omg

Svømning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag for den aktuelle omgang.

Eff. i tråd

Målingen af, hvor effektivt cyklisten træder i pedalerne.

Effekt

Den aktuelle effekt i watt.

Effekt til vægt

Den aktuelle effekt målt i watt pr. kilogram.

Effektzone

Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på din FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.

Ensartethed i tråd

Målingen af, hvor ligeligt cyklisten lægger kraft i pedalerne i hver pedalbevægelse.

ETA ved næste

Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Fart

Den aktuelle rejsehastighed.

Forreste

Forreste cykelgear fra en gearpositionssensor.

Forv ank

Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

GCT

Den tid i hvert trin, du bruger på jorden, mens du løber, målt i millisekunder. Tid med jordkontakt beregnes ikke ved gang.

Gear

Forreste og bageste cykelgear fra en gearpositionssensor.

Gearforhold

Antal tænder på cyklens forreste og bageste gear som registreret af en gearpositionssensor.

Gearkombination

Den aktuelle gearkombination fra en gearpositionssensor.

Gennemsnitlig balance

Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance for den aktuelle aktivitet.

Gennemsnitlig bevægelsesfart

Den gennemsnitlige hastighed under bevægelse for den aktuelle aktivitet.

Gennemsnitlig distance pr. tag

Svømning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag under den aktuelle aktivitet.

Gennemsnitlig fart

Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle aktivitet.

Gennemsnitlig højre Topeffektfase

Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.

Gennemsnitlig kadence

Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle aktivitet.

Gennemsnitlig kadence

Løb. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle aktivitet.

Gennemsnitlig nedstigning

Nedstigningens gennemsnitlige lodrette distance.

Gennemsnitlig puls

Den gennemsnitlige puls for den aktuelle aktivitet.

Gennemsnitlig Swolf

Den gennemsnitlige swolf-score for den aktuelle aktivitet. Swolf-scoren er summen af tiden for en længde plus antallet af tag i længden (Svømmeterminologi). Ved svømning i åbent vand bruges 25 meter til at beregne swolf-scoren.

Gennemsnitlig tag hastighed

Svømning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) under den aktuelle aktivitet.

Gennemsnitlig tag hastighed

Roning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) under den aktuelle aktivitet.

Gennemsnitseffekt

Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle aktivitet.

Gennemsnits​tempo

Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle aktivitet.

Gentag til

Timeren for det sidste interval plus den aktuelle hvilepause (svømning i swimmingpool).

Glidehæld.

Hældningen på tilbagelagt vandret distance til ændringen i lodret distance.

Glidehældning destination

Den påkrævede glidehældning for at stige ned fra din aktuelle position til destinationshøjden. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Gn. tag/længde

Det gennemsnitlige antal tag pr. poollængde under den aktuelle aktivitet.

Gn. vert. udsv.

Den gennemsnitlige mængde vertikale udsving for den aktuelle aktivitet.

Gn %HRR

Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle aktivitet.

Gn 500 m tempo

Det gennemsnitlige roningstempo pr. 500 meter for den aktuelle aktivitet.

Gns. distance pr. tag

Roning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag under den aktuelle aktivitet.

Gns bal. i kont.tid m jord

Den gennemsnitlige tid med jordkontakt pr. skridt for den aktuelle session.

Gns h effektfase

Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.

Gnsn. GCT

Den gennemsnitlige tid med jordkontakt for den aktuelle aktivitet.

Gnsn. opstigning

Stigningens gennemsnitlige lodrette distance siden den seneste nulstilling.

Gnsn. PCO

Den gennemsnitlige midterforskydning af platform for den aktuelle aktivitet.

Gnsn. puls %maks.

Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.

Gnsn omg. tid

Den gennemsnitlige omgangstid for den aktuelle aktivitet.

Gns overordnet fart

Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle aktivitet, inklusive både bevægelse og standsning.

Gns skridtlængde

Den gennemsnitlige skridtlængde for den aktuelle session.

Gns venstre PP

Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.

Gns vertikalt forhold

Det gennemsnitlige forhold mellem vertikale udsving og skridtlængde for den aktuelle session.

Gns v topefktfse

Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.

GPS

GPS-satellitsignalets styrke.

GPS-højde

Højden for din aktuelle position ved hjælp af GPS.

GPS-kurs

Den retning, du bevæger dig i, baseret på GPS.

Hastighed for tag – bane

Roning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) for den aktuelle omgang.

Hastighed for tag – omgang

Svømning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) for den aktuelle omgang.

Hastighed for tag – sidste omgang

Svømning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) for den senest gennemførte omgang.

Hastighed for tag – sidste omgang

Roning. Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) for den senest gennemførte omgang.

Hviletimer

Timeren for den aktuelle hvilepause (svømning i pool).

Højde

Højden over eller under havets overflade for din aktuelle position.

Højre effektfase

Den aktuelle effektfasevinkel for det højre ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der produceres positiv effekt.

Højre PPP

Den aktuelle topeffektfasevinkel for det højre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor cyklisten producerer størstedelen af drivkraften.

Iltmætning i muskler %

Den estimerede iltmætningsprocent i musklerne for den aktuelle aktivitet.

Intensity Factor

Intensity Factor™ for den aktuelle aktivitet.

Interval Distance

Den tilbagelagte afstand for det aktuelle interval.

Interval gns. %HRR

Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for det aktuelle svømmeinterval.

Interval gns. %maksimal

Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for det aktuelle svømmeinterval.

Interval gns. puls

Den gennemsnitlige puls for det aktuelle svømmeinterval.

Intervallængder

Antal længder i poolen, der er tilbagelagt i det aktuelle interval.

Interval Maksimal %HRR

Den maksimale procentdel af din pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for det aktuelle svømmeinterval.

Interval Maksimal puls

Den maksimale puls for det aktuelle svømmeinterval.

Interval Swolf

Den gennemsnitlige swolf-score i det aktuelle interval.

Interval tag hastighed

Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) i det aktuelle interval.

Interval tag type

Den aktuelle type tag i intervallet.

Interval - tempo

Det gennemsnitlige tempo for det aktuelle interval.

Interval - tid

Stopurstid for det aktuelle interval.

Intervl tag/længde

Det gennemsnitlige antal tag pr. poollængde i det aktuelle interval.

Kadence

Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at disse data vises.

Kadence

Løb. Antal skridt pr. minut (højre og venstre).

Kalorier

Antallet af forbrændte kalorier i alt.

Klokkeslæt

Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).

Kompas kurs

Den retning, du bevæger dig i, baseret på kompasset.

Længde/bredde

Den aktuelle position i længde- og breddegrad uanset den valgte indstilling for positionsformat.

Længder

Antal længder i poolen, der er tilbagelagt under den aktuelle aktivitet.

Maks eff.

Den højeste effekt for den aktuelle aktivitet.

Maksimal fart

Den højeste hastighed for den aktuelle aktivitet.

Maksimal højde

Den største højde, der er nået siden den seneste nulstilling.

Maksimum nedstigning

Den maksimale nedstigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.

Maksimum opstigning

Den maksimale stigningshastighed i fod pr. minut eller meter pr. minut siden den seneste nulstilling.

Max %Max intrvl

Den maksimale procentdel af den maksimale puls for det aktuelle svømmeinterval.

Min. Højde

Den laveste højde, der er nået siden den seneste nulstilling.

Multisport-tid

Den samlede tid for alle sportsgrene i en multisport-aktivitet, herunder overgange.

Næste waypoint

Det næste punkt på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Nautisk distance

Den tilbagelagte distance i nautiske meter eller nautiske fod.

Nautisk fart

Den aktuelle hastighed i knob.

NP

Normalized Power™ for den aktuelle aktivitet.

Omg.fart

Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle omgang.

Omg.puls %maks.

Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle omgang.

Omgang %HRR

Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle omgang.

Omgang 500 m tempo

Det gennemsnitlige roningstempo pr. 500 meter for den aktuelle bane.

Omgange

Antallet af gennemførte baner for den aktuelle aktivitet.

Omgang - maksimal effekt

Den højeste effekt for den aktuelle omgang.

Omgang nedstigning

Nedstigningens lodrette distance for den aktuelle omgang.

Omgang - NP

Gennemsnitlig Normalized Power for den aktuelle omgang.

Omgang PCO

Den gennemsnitlige midterforskydning af platform for den aktuelle omgang.

Omgangsdistance

Den tilbagelagte distance for den aktuelle omgang.

Omgangskadence

Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle omgang.

Omgangskadence

Løb. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle omgang.

Omgang skridtlængde

Den gennemsnitlige skridtlængde for den aktuelle omgang.

Omgangs puls

Den gennemsnitlige puls for den aktuelle omgang.

Omgangstempo

Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle omgang.

Omgangstid

Stopurstid for den aktuelle omgang.

Omgang venstre effektfase

Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle omgang.

Omgang venstre topeffektfase

Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle omgang.

Omgang vertikalt forhold

Det gennemsnitlige forhold mellem vertikale udsving og skridtlængde for den aktuelle omgang.

Omgang vertikalt udsving

Den gennemsnitlige mængde vertikale udsving for den aktuelle omgang.

OmgBalance

Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance for den aktuelle omgang.

Omg - eff.

Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle omgang.

Omg GCT

Den gennemsnitlige tid med jordkontakt for den aktuelle omgang.

Omg h effektfase

Den gennemsnitlige effektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.

Omg h topefktfase

Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.

Omgivende tryk

Det ukalibrerede omgivende tryk.

Omg stig.

Stigningens lodrette distance for den aktuelle omgang.

PCO

Midterforskydning af platform. Midterforskydning af platform er den placering på pedalplatformen, hvor der påføres kraft.

Position

Den aktuelle position ved brug af den valgte indstilling for positionsformat.

Præstationskrav

Scoren for præstationskravet er en vurdering i realtid af din egnethed til at præstere.

Puls

Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være tilsluttet en kompatibel pulsmåler.

Puls %Maks.

Procentdelen af maksimal puls.

Pulszone

Det aktuelle interval for din puls (1 til 5). Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale puls (220 minus din alder).

Retning

Retningen fra din aktuelle position til en destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Retning

Den retning, du bevæger dig i.

S. omg-hast. tag

Det gennemsnitlige antal af tag pr. minut (spm) under den senest gennemførte pool-længde.

Samlet fald

Den samlede højdenedstigning siden den seneste nulstilling.

Samlet stigning

Den samlede højdestigning siden den seneste nulstilling.

Sdste omg - tempo

Det gennemsnitlige tempo for den senest gennemførte omgang.

Sidste længde Swolf

Swolf-scoren for den senest gennemførte pool-længde.

Sidste længde - tag

Det samlede antal tag i den senest gennemførte pool-længde.

Sidste længde - tempo

Det gennemsnitlige tempo for den senest gennemførte pool-længde.

Sidste omg. - op

Stigningens lodrette distance for den senest gennemførte omgang.

Sidste omgang - effekt

Den gennemsnitlige effekt for den senest gennemførte omgang.

Sidste omgang - hastighed Type

Den anvendte type tag under den senest gennemførte pool-længde.

Sidste omgang - kadence

Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den senest gennemførte omgang.

Sidste omgang - kadence

Løb. Den gennemsnitlige kadence for den senest gennemførte omgang.

Sidste omgang - nedstigning

Nedstigningens lodrette distance for den senest gennemførte omgang.

Sidste omgang - NP

Gennemsnitlig Normalized Power for den senest gennemførte omgang.

Sidste omgangsfart

Den gennemsnitlige hastighed for den senest gennemførte omgang.

Sidste omgangstid

Stopurstid for den senest gennemførte omgang.

Skridtlængde

Skridtlængde fra et fodnedslag til det næste, målt i meter.

Solnedg.

Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.

Sol op

Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.

S om. 500 m tmp

Det gennemsnitlige roningstempo pr. 500 meter for den seneste bane.

Stigning

Beregningen af stigning (højde) divideret med løb (distance). Hvis du eksempelvis tilbagelægger 60 m (200 fod) for hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningen 5 %.

Svømmetag

Svømning. Det samlede antal tag for den aktuelle aktivitet.

Swolf – bane

Den gennemsnitlige Swolf-score for den aktuelle bane.

Swolf – sidste bane

SWOLF-scoren for den senest gennemførte bane.

Tag

Roning. Det samlede antal tag for den aktuelle aktivitet.

Tag – omgang

Svømning. Det samlede antal tag for den aktuelle omgang.

Tag – omgang

Roning. Det samlede antal tag for den aktuelle omgang.

Tag – sidste omgang

Svømning. Det samlede antal tag for den senest gennemførte omgang.

Tag – sidste omgang

Roning. Det samlede antal tag for den senest gennemførte omgang.

Temperatur

Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker temperatursensoren. Du kan parre en tempe™ sensor med din enhed for at få en konsekvent kilde til nøjagtige temperaturdata.

Tempo

Det aktuelle tempo.

Tid i bevægelse

Den samlede bevægelsestid for den aktuelle aktivitet.

Tid i stilstand

Den samlede tid i stilstand for den aktuelle aktivitet.

Tid i zone

Den forgangne tid i hver enkelt puls- eller effektzone.

Tidsforbrug

Den samlede registrerede tid. Hvis du eksempelvis starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter.

Tid sidd.

Den tid, der er tilbragt siddende trædende i pedalerne for den aktuelle aktivitet.

Tid siddende Omgang

Den tid, der er tilbragt siddende trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.

Tid stående

Den tid, der er tilbragt stående trædende i pedalerne for den aktuelle aktivitet.

Tid stående Omgang

Den tid, der er tilbragt stående trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.

Tid til næste

Den anslåede resterende tid, inden du når det næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Timer

Den aktuelle tid for nedtællingstimeren.

Total hæmoglobin

Den estimerede totale iltmængde i musklerne for den aktuelle aktivitet.

TSS

Training Stress Score™ for den aktuelle aktivitet.

V dist til dest

Højdedistancen mellem din aktuelle position og den endelige destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Ve. PP

Den aktuelle effektfasevinkel for det venstre ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der produceres positiv effekt.

Venstre omg.dist. pr. tag

Roning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag for den seneste gennemførte omgang.

Venstre topeffektfase

Den aktuelle topeffektfasevinkel for det venstre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor cyklisten producerer størstedelen af drivkraften.

Vertikal hastighed

Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.

Vertikal hastighed til mål

Stignings- eller nedstigningshastigheden til en forudbestemt højde. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Vertikalt forhold

Forholdet mellem vertikale svingninger og skridtlængden.

Vertikalt udsving

Højden af dine hop, når du løber. Den lodrette bevægelse i din overkrop, målt i centimeter for hvert trin.

VMG

Hastigheden, hvormed du nærmer dig en destination langs en rute. Du skal være i gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

V omgdist pr. tag

Svømning. Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag for den seneste gennemførte omgang.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4