Modtagelse af satellitsignaler

Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk baseret på GPS-positionen.
TIP: Du kan finde flere oplysninger om GPS under www.garmin.com/aboutGPS.
  1. Gå udendørs i et åbent område.

    Forsiden af enheden skal pege mod himlen.

  2. Vent, mens enheden finder satellitsignaler.

    Det kan tage 30-60 sekunder at finde satellitsignaler.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4