Navigation med Sight 'N Go

Du kan rette enheden mod et objekt på afstand, f.eks. et vandtårn, fastlåse retningen og derefter navigere til objektet.

  1. Fra urskiven vælges START > Navigation > Sigt og gå.
  2. Peg urets øverste del mod en genstand, og vælg START.

    Der vises navigationsoplysninger.

  3. Vælg START for at begynde navigationen.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4