Tip til uregelmæssige pulsdata

Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du afprøve følgende tip.

  • Put vand på elektroderne og kontaktområderne igen (om nødvendigt).
  • Stram remmen på din brystkasse.
  • Varm op i 5 til 10 minutter.
  • Følg vedligeholdelsesinstruktionerne (Vedligeholdelse af pulsmåleren).
  • Brug en bomuldstrøje, eller fugt begge sider af remmen omhyggeligt.

    Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod pulsmåleren, kan skabe statisk elektricitet, der forstyrrer pulssignalerne.

  • Flyt dig væk fra kilder, der kan forstyrre din pulsmåler.

    Andre forstyrrende kilder kan være stærke elektromagnetiske felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer, el-ledninger med meget høj spænding, elektriske motorer, ovne, mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og trådløse LAN-adgangspunkter.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4