Start af en træning

Før du kan starte en træning, skal du indlæse en træning fra din Garmin Connect™ konto.

  1. Fra urskiven vælges START.
  2. Vælg en aktivitet.
  3. Hold Menusymbol nede.
  4. Vælg Træning > Min træning.‍
  5. Vælg en træning.
    BEMÆRK: Kun træninger, der er forenelige med den valgte aktivitet, vises på listen.
  6. Vælg Start træningen.
  7. Vælg START for at starte timeren.

Når du har startet en træning, viser enheden hvert trin i træningen, skridtnoter (valgfrit), målet (valgfrit) og de aktuelle træningsdata.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4