Tilpasning af kontrolmenuen

Du kan tilføje, fjerne og ændre rækkefølgen af genvejsmenupunkter i kontrolmenuen (Visning af menuen Styring).

  1. På urskiven skal du holde nede på Menusymbol.
  2. Vælg Indstillinger > Kontrolfunktioner.
  3. Vælg den genvej, der skal tilpasses.
  4. Vælg en mulighed:
    • Vælg Omorganiser for at ændre genvejens placering i kontrolmenuen.

    • Vælg Fjern for at fjerne genvejen fra kontrolmenuen.

  5. Vælg om nødvendigt Tilføj ny for at tilføje en yderligere genvej i kontrolmenuen.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4