Konkurrer mod en tidligere aktivitet

Du kan konkurrere mod en tidligere registreret eller downloadet aktivitet. Denne funktion fungerer med funktionen Virtual Partner®, så du kan se, hvor langt bagud eller foran du er i løbet af aktiviteten.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.
 1. Fra urskiven vælges START.
 2. Vælg en aktivitet.
 3. Hold Menusymbol nede.
 4. Vælg Træning > Konkurrer i en aktivitet.
 5. Vælg en funktion:
  • Vælg Fra historik for at vælge en tidligere registreret aktivitet fra enheden.

  • Vælg Downloadet for at vælg en aktivitet, du har downloadet fra din Garmin Connect™ konto.

 6. Vælg aktiviteten.

  Skærmbilledet for Virtual Partner vises med en angivelse af din anslåede sluttid.

 7. Vælg START for at starte timeren.
 8. Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge START > Gem.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4