Indstilling af dine effektzoner

Værdierne for zonerne er standardværdier baseret på køn, vægt og gennemsnitlig formåen og svarer muligvis ikke til din personlige formåen. Hvis du kender værdien for din funktionelle grænseeffekt (FTP), kan du indtaste den og lade softwaren beregne dine effektzoner automatisk. Du kan justere dine zoner på enheden manuelt eller bruge din Garmin Connect™ konto.

  1. Hold Menusymbol nede.
  2. Vælg Indstillinger > Brugerprofil > Effektzoner > Baseret på.
  3. Vælg en funktion:
    • Vælg Watt for at få vist og redigere zonerne i watt.

    • Vælg % FTP for at få vist og redigere zonerne som en procentsats af din funktionelle grænseeffekt.

  4. Vælg FTP, og angiv din FTP-værdi.
  5. Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone.
  6. Vælg om nødvendigt Minimum, og angiv den minimale effektværdi.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4