Oprettelse af en intervaltræning

 1. Fra urskiven vælges START.
 2. Vælg en aktivitet.
 3. Hold Menusymbol nede.
 4. Vælg Træning > Intervaller > Rediger > Interval > Type.
 5. Vælg Distance, Tid eller Åben.
  TIP: Du kan oprette et interval uden fast sluttid ved at vælge indstillingen Åben.
 6. Vælg Varighed, angiv en distance eller et tidsinterval for træningen, og vælgFluebensymbol.
 7. Vælg BACK.
 8. Vælg Hvile > Type.
 9. Vælg Distance, Tid eller Åben.
 10. Indtast om nødvendigt en distance- eller tidsværdi for hvileintervallet, og vælg Fluebensymbol.
 11. Vælg BACK.
 12. Vælg en eller flere valgmuligheder:
  • Hvis du vil angive antallet af gentagelser, skal du vælge Gentag.

  • Hvis du vil tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til træningen, skal du vælge Opvarmning > Til.

  • Hvis du vil tilføje en nedkøling uden fast tidsramme til træningen, skal du vælge Nedkøling > Til.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4