Triatlontræning

Når du deltager i en triatlon, kan du bruge aktiviteten triatlon til hurtigt at skifte mellem hvert sportssegment, tage tid på de enkelte sportssegmenter og gemme aktiviteten.

  1. Vælg START > Triathlon.
  2. Vælg START for at starte timeren.
  3. Vælg Omgangssymbol ved begyndelsen og afslutningen af hver overgang.

    Overgangsfunktionen kan aktiveres eller deaktiveres for aktivitetsindstillingerne for triatlon.

  4. Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge STOP > Gem.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4