Visning af din tid i hver pulszone

Før du kan få vist pulszonedata, skal du fuldføre en aktivitet med pulsmåling og gemme aktiviteten.

Visning af tiden i hver pulszone kan være en hjælp til at justere træningens intensitet.

  1. På urskiven skal du holde nede på Menusymbol.
  2. Vælg Historik > Aktiviteter.
  3. Vælg en aktivitet.
  4. Vælg Tid i zone.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4