Visning af segmentdetaljer

 1. Vælg START.
 2. Vælg en aktivitet.
 3. Hold Menusymbol nede.
 4. Vælg Træning > Segmenter.
 5. Vælg et segment.
 6. Vælg en funktion:
  • Vælg Løbstid for at få vist tid og gennemsnitshastighed eller -tempo for den, som fører segmentet.

  • Vælg Kort for at se segmentet på kortet.

  • Vælg Højdeplot for at se en højdeangivelse for segmentet.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4