Symboldefinitioner

Disse symboler findes muligvis på mærker på enheden eller tilbehøret.

Vekselstrøm. Enheden er egnet til vekselstrøm.

Jævnstrøm. Enheden er kun egnet til jævnstrøm.

Sikring. Angiver en specifikation for eller placering af sikring.

WEEE-symbol vedrørende bortskaffelse og genanvendelse. WEEE-symbolet står på produktet i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). Formålet er at forhindre, at produktet bortskaffes på en forkert måde, samt at fremme genanvendelse.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4