Visning af pulsvariationens stress-score

Før du kan tage stresstesten for din pulsvariation, skal du tage en Garmin® brystpulsmåler på og parre den med din enhed (Parring af ANT‍+ sensorer).

Pulsvariationens stress-score er resultatet af en treminutters test, der udføres, mens du står stille, hvorForerunner® enheden analyser pulsforskellen for at bestemme dit samlede stressniveau. Træning, søvn, ernæring og dagligdags stress har alle indflydelse på dine præstationer. Området for stress-scoren er 1 til 100, hvor 1 er en meget lav stresstilstand, og 100 er en meget høj stresstilstand. At kende din stress-score kan hjælpe dig med at afgøre, om din krop er klar til en hård træning eller til yoga.

TIP: Garmin anbefaler, at du måler din stress-score, før du træner, på ca. samme tidspunkt og under de samme forhold hver dag. Du kan vist tidligere resultater på din Garmin Connect™ konto.
  1. Vælg START > DOWN > HRV Stress > START.
  2. Følg vejledningen på skærmen.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-0E0F9623-9BBE-4495-B00F-7BCAADFD4B48 v4