Taster


Enheten sett forfra med merknader

Element

Ikon

Beskrivelse

Merknad nummer én

Kraftsymbol

Velg for å slå bakgrunnslyset av og på.

Hold nede for å slå enheten av og på.

Merknad nummer to

Pil opp-symbol

Pil ned-symbol

Velg for å bla gjennom aktivitetsprofiler, menyer, detaljer og innstillinger.

Hold nede for å bla raskt gjennom innstillingene.

Velg for å bla gjennom dataskjermer under en aktivitet.

Merknad nummer tre

Start-symbol

ENTER

Trykk for å starte og stoppe tidtakeren.

Velg for å velge et alternativ og for å bekrefte en melding.

Merknad nummer fire

Rundesymbol

BACK

Velg for å markere en ny runde.

Velg for å markere en overgang under en multisportaktivitet.

Velg for å marker en hvileperiode under en svømmetur.

Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Velg flere ganger for å gå tilbake til skjermbildet for klokkeslett og låse enheten.

Merknad nummer fem

Menysymbol

Velg for å låse opp enheten.

Velg for å bytte mellom skjermbildet for aktivitetsprofilen, hovedmenyen og tidtakerskjermbildet.

Hold inne for å sende aktiviteten til Garmin Connect™ kontoen.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-3F6E0495-3A1D-49FA-888B-B002BB2B6114 v5