Opprette og følge en løype på enheten

 1. Velg START på urskiven.
 2. Velg en aktivitet.
 3. Hold nede UP.
 4. Velg Navigasjon > Løyper > Opprett ny.
 5. Angi et navn på løypen, og velg Symbol for kontrollmerke.
 6. Velg Legg til posisjon.
 7. Velg et alternativ.
 8. Om nødvendig kan du gjenta trinn 4 og 5.
 9. Velg Ferdig > Utfør løype.

  Navigasjonsinformasjonen vises.

 10. Velg START for å starte navigasjonen.
Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-B5342B9E-4C03-4F1B-9521-73E25608AF73 v7