Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać

Możesz korzystać z trybu Nie przeszkadzać, aby wyłączyć dźwięki, wibracje i podświetlenie dla alertów i powiadomień. Na przykład tryb ten można włączać na czas snu lub oglądania filmu.
UWAGA: Urządzenie będzie automatycznie przełączać się w tryb Nie przeszkadzać zgodnie z określonymi godzinami. W ustawieniach użytkownika na koncie Garmin Connect™ można podać swoje typowe godziny snu.
Wybierz kolejno Symbol menu > Nie przeszkadzać > Włącz.
PORADA: Aby wyłączyć tryb Nie przeszkadzać, wybierz kolejno Symbol menu > Nie przeszkadzać > Wyłącz.
Copyright © Garmin. Wszelkie prawa zastrzeżone.GUID-2459AAAE-5F77-485E-BCBD-39BD8A74045E v5